NF ja haavan paraneminen - ei turhaa huolta 

 

Henkilöt, joilla on NF1 päätyvät muita useammin leikkauksiin, kun kasvaimia halutaan tai joudutaan poistamaan. Sekä potilaat että lääkärit pohtivat silloin, miten leikkaushaava mahtaa parantua. Erilaisia kokemuksia jaetaan ja lopputuloksena voi olla pelkoja, jotka onneksi ovat yleensä turhia.

Haavan paranemisnopeus on yksilöllistä
Iholle tullut haava paranee samalla tavalla riippumatta siitä onko sen aiheuttanut vamma vai onko se tehty leikkauksessa. Haavan paranemiseen vaikuttavat ikä ja ihoalue: nuorilla haavat paranevat nopeammin, ja kasvojen haavat paranevat nopeammin kuin esimerkiksi vartalon haavat. Muutenkin yksilölliset erot haavan paranemisnopeudessa ovat erittäin suuria ja selittävät valtaosan haavan paranemisessa nähdyistä eroista.

Mitä haavan parantuessa tapahtuu
Ihohaavan paranemisen aikana korjautuu kaksi ihon kerrosta: pinnallisin hyvin ohut laattamaisista soluista muodostunut kerros eli orvaskesi, ja orvaskeden alla oleva verinahka. Tämä on sitkeää ja sidekudosta, josta haavan paranemisessa tärkein osa on punottua köyttä muistuttavaa kollageeni. Verinahassa on myös tiheä verisuoniverkosto.
Haavan paranemisen ensimmäisessä vaiheessa verenvuoto lakkaa ja syntyy hyytymä. Tämä houkuttaa paikalle soluja, jotka ”puhdistavat” alueen uudisrakentamista varten. Tämä vaihe kestää 1-3 vuorokautta. Tämän jälkeen paikalla olevat ja sinne tulevat sidekudossolut tuottavat uutta kollageenia ja sitovat haavan seinämät toisiinsa. Tämä kestää haavan koosta ja alueesta riippuen 3-24 vuorokautta. Haavan vetolujuus kasvaa vielä usean kuukauden ajan. Paikalle kehittynyt arpi vaalenee ja pienenee vähitellen 1-2 vuoden aikana. Joskus haavaan saattaa kehittyä ylimääräistä sidekudosta, jolloin arpi jää koholle. Näin tapahtuu herkimmin ylärinnan, yläselän ja hartioiden alueella.

Miten Neurofibromatoosi vaikuttaa haavan paranemiseen
Sekä lääkäreiden että potilaiden keskuudessa elää sitkeästi käsitys, jonka mukaan NF-potilaiden haavojen paranemiseen liittyisi ongelmia. Maailmanlaajuiset selvitykset ja tutkimukset eivät tue tätä käsitystä. Useissa eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan neurofibromatoosipotilaan haava paranee aivan samoin kuin muillakin. Sekä ihon pintakerros että syvempi verinahka paranevat yhtä tehokkaasti. Laboratoriotutkimuksissa on osoitettu NF-potilaiden sidekudossolujen tuottavan kollageenia jopa tehokkaammin kuin kontrollihenkilöiden. Viimeisin, noin sata NF-potilasta käsittänyt tutkimus osoitti, että kasvojen alueen leikkauksen jälkeen NF-potilailla oli vähemmän arpiongelmia kuin muuten terveillä henkilöillä. Myös omien kokemustemme perusteella NF-henkilöiden haavojen paraneminen ei ole poikkeavaa. Niinpä joidenkin NF1-henkilöiden kokemus huonosta haavan paranemisesta johtunee yksilöllisistä eroista, ei NF1:stä sinänsä. NF1-potilaan ei pitäisi siksi olla huolissaan tarpeelliseen leikkaukseen menosta.

Juha Peltonen, professori Sirkku Peltonen, erikoislääkäri
Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos TYKS, Ihotaudit

(teksti kopioitu ja siirretty tänne nf-foorumista)