Mitä ja mistä tukea NF-diagnoosin jälkeen - Suomen NF-yhdistyksen opas palvelu- ja tukimuodoista

Opas syntyi osana kahden Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan opinnäytetyötä. Itse opinnäytetyö löytyy kesäkuusta 2024 eteenpäin osoitteesta Theseus.fi nimellä: Neurofibromatoosi - Mitä ja mistä tukea NF1-diagnoosin jälkeen

Oppaan tarkoituksena on antaa yleisesti tietoa erilaisista tarjolla olevista palvelu- ja tukimuodoista. Oppaan toivotaan helpottavan itselle tai läheiselle oikean palvelun tai tuen löytämistä senhetkisen tarpeen mukaan. Oppaassa on pyritty huomioimaan eri elämäntilanteita ja -vaiheita.

Mikäli oppaasta haluaa tulostettavan version, tai mieleen tulee kysyttävää - olethan yhteydessä yhdistykseen tai suoraan Tania Carranza, tania8carranza@gmail.com.

Mitä ja mistä tukea NF-diagnoosin jälkeen - opas palvelu- ja tukimuodoista